Den 26. januar 2001 ble Benjamin Hermansen drept i sitt eget nabolag på Holmlia i Oslo. Drapet på 15-åringen, som ble overfalt ene og alene for fargen på huden sin, preget hele Norge. Det skulle aldri skje igjen, men historien har vist noe annet, blant annet med terroren i regjeringskvartalet og på Utøya i 2011.

Det er mange gode krefter jeg vil berømme for å sette dette temaet på dagsorden. Som fylkesordfører i Innlandet har jeg blitt kontaktet av Norsk Folkehjelp, Likestillingssenteret, Salam Norge, Afryea Collective, BlackHistoryMonth Norway, Nansen Fredssenter og Randsfjordsmuseet om å bidra til å delta i 20-årsmarkeringen. Jeg deler oppfordringen om å delta i ett minutts stilhet klokka 11.59 på tirsdag, og at vi på ettermiddagen tenner lys til minne om Benjamin og for alle som utsettes for og kjemper mot rasisme i dag.

Temaet er dessverre fortsatt dagsaktuelt. Vi har de senere årene opplevd høyreekstreme strømninger på frammarsj, både i Europa og i resten av verden. I USA toppet et fireårig raseri seg med at ytterliggående grupper gikk til angrep på Kongressen samtidig som de folkevalgte skulle godkjenne valget av en ny president og visepresident. Ord, påstander og handlinger fra politiske ledere har oppfordret til og legitimert voldelige handlinger. Og det bidrar til et tøffere offentlig ordskifte og det som må betegnes som hverdagsrasisme.

Det fungerer dessverre ikke som i eventyrene. Trollene sprekker ikke når de kommer ut i sola. Mer oppmerksomhet øker risikoen for at tilhengerskaren vokser og standarden for hva som er greit å mene og si senkes. Derfor må vi konfrontere slike holdninger. Voldelige handlinger og rasistiske utsagn er rett og slett ikke greit.

La oss alle sammen starte med oss sjøl. I Innlandet fylkeskommune jobber vi med hvordan vi kan bygge det inkluderende Innlandet. Vi må gjøre alt vi makter for at alle kan ta del i fellesskapet, uansett bakgrunn, hudfarge, religion og øvrige ulikheter. Vi er i gang med å utvikle en ny inkluderingspolitikk, som må gi svar på hvordan vi bidrar til at flere får ta del i arbeid, utdanning og samfunnet ellers. I tillegg må vi jobbe med hva vi kan gjøre for å bygge trygge og mangfoldige lokalsamfunn.

Nå, 20 år etter drapet på Benjamin, er det fortsatt svært viktig å forebygge rasisme og rasistisk motivert vold i samfunnet vårt. Vi skal stå opp mot rasisme og vold. Det gjør vi blant annet fordi vi aldri skal glemme Benjamin, og fordi et samfunn med hat og rasisme kan få skremmende konsekvenser.