Lisensfellingen av bjørn blir begrenset i år. Fra Trøndelag og nordover åpnes det ikke for lisensfelling. Til sammen fem dyr kan felles i Hedmark og Oppland.

Dermed åpnes det ikke for felling i Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark, opplyser Miljødirektoratet.

Direktoratet har tatt sin beslutning blant annet fordi Rovdata anslår at det ble født rundt åtte kull med bjørnunger i 2018, mens Stortingets mål er 13 kull.

Antall ungekull har i lang tid vært godt under målet.

Dessuten er antall påviste skader på husdyr som er forårsaket av bjørn, gått ned siden 2009. En foreløpig oppsummering fra 13. august viser færre registrerte bjørneskader på husdyr i år enn i fjor, ifølge direktoratet.

De påpeker også at skadene i år har vært avgrenset til få områder.

– Samlet sett mener vi at det ikke er grunnlag for å åpne for lisensfelling fra Midt-Norge og nordover i år. Bestanden trenger ikke regulering gjennom lisensfelling. Skadesituasjoner som oppstår i høst, kan løses ved at det gis tillatelse til skadefelling i de enkelte sakene, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

I Hedmark kan det felles fem dyr, mens rovviltnemnda i Oppland vedtok en kvote på én bjørn.

(©NTB)