Gå til sidens hovedinnhold

Øker vannføringen i regulert elv

Artikkelen er over 4 år gammel

BAGN: Fylkesmannen vil blant annet innføre minstevannslipp forbi Bagn kraftverk.

Vilkårene for reguleringen av Aurdalsfjorden i Begna, inklusive kjøringen av Bagn kraftverk, er under revisjon for øyeblikket. Fylkesmannen har uttalt seg om saken og pekte i sin høringsuttalelse på særlig to områder hvor det er «tungtveiende grunner til å vurdere endringer av dagens reguleringspraksis».

Det gjelder minstevannslipp på strekningen mellom Aurdalsfjorden og Bagn kraftverk og strengere restriksjoner på hvordan vannføringen nedstrøms kraftverket kan reduseres.

Rødlistearter funnet i kløfta

I dag er det ikke pålegg om minstevannslipp nedenfor reguleringsdammen. Begna elv renner i dette området nede i en relativt dyp og bratt elvekløft med naturtyper og forekomster av sopp- og særlig lavarter.

«Det er registrert mange forekomster av den rødlistede arten mjuktjafs, og flere andre rødlistearter er funnet i kløfta. Eksperter innen fagfeltet mener at kløfta har potensial for ytterligere funn av rødlistearter, og at det er stor sannsynlighet for at økt vannføring her vil kunne gi vesentlig økning av viktig habitat for sjeldne og fuktighetskrevende arter», skriver Fylkesmannen i en nyhetsmelding.

Nedstrøms Bagn kraftverk er det i dag et pålegg om en minstevannføring på seks kubikkmeter per sekund. Fylkesmannen støtter regulantens forslag om at den dobles.

Kommentarer til denne saken