Bedrifter vil fra Lillehammer til Gjøvik: Lukter på sykehustomta på Biri

Rødt i Gjøvik vil at bindingen av tomta ved Vismunda på Biri oppheves og brukes til annet næringsformål.