Helse Sør-Øst RHF har besluttet å videreføre planen for utvikling av Sykehuset Innlandet. Prosjektet er berammet til 8,65 milliarder kroner (2018-kroner). Med ny sykehusstruktur skal morgendagens helsetjenester for innbyggerne i Innlandet bygges.

Det skal investeres i fysiske bygg. Men det skal også utvikles morgendagens helsetjenester for innbyggerne i Innlandet. Dette vil bidra til ytterligere næringsvekst og jobbskaping i hele Innlandet.

Løft blikket

Nå har vi muligheten til å løfte blikket og bruke denne anledningen som en motor for næringsvekst og utvikling for bedriftene i Innlandet. Det er store lokale gevinster å hente i næringsutvikling der bedriftene kan være med å levere innovative og grønne løsninger for fremtiden.

De nær 10 milliarder kronene som skal investeres i ny sykehusstruktur tilsvarer omsetningen i Raufoss Industripark eller nesten like mye som det skal koste å bygge ny E6 fra Moelv til Øyer.

Høsten 2020 inviterte NHO Innlandet, sammen med Helse Sør-Øst bedriftene til et innspillmøte der vi spurte: «Hva kan din bedrift bidra med for morgendagens sykehus og helsetjenester?» Tidligere administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus, lyttet til innspillene og la i sine svar stor vekt på verdien av samspillet med bedriftene gjennom anskaffelsesprosesser.

Bedriftene står på startstreken

Innlandet består av et bredt nettverk av bedrifter med kunnskap, kompetanse og vilje til å bidra med sine produkter eller tjenester. Næringsklynger, næringsforeninger, kunnskapsparker, NTNU, Høgskolen Innlandet og øvrige nettverk har spisskompetanse i sine felt.

På vegne av bedriftene ønsker NHO Innlandet å formidle at bedriftene har et stort ønske om å bli involvert i prosesser der de kan gi innspill til hvordan næringslivet best mulig kan bidra når morgendagens sykehus og helsetjenester skal skapes i Innlandet.

Bedriftene som står på startstreken, trenger å bli involvert så tidlig som mulig. Bedriftene vil dele ideer og kunnskap om å være leverandør og i konkurranse om å vinne anbudene. Flere besitter nye løsninger og produkter som imøtekommer FNs bærekraftsmål og øvrige standarder som er viktige i dag – og enda viktigere i fremtiden når spaden går i jorda. Gode involveringsprosesser er et stikkord.

Forenes og samle troppene

I tiden som kommer, vil vi gå fra lokaliseringskamp til at vi forenes. Vi har hatt krevende diskusjoner, men nå skal Innlandet samle troppene og stå sammen om å skape morgendagens helsetjenester, arbeidsplasser og bærekraftige bygningsmasse. Det er bra Helse Sør-Øst har kommet frem til en beslutning – og da er det viktig at vi ser fremover.

Vi må se mulighetene i at et nytt hovedsykehus og ny sykehusstruktur vil kunne være en motor for utvikling og vekst i Innlandet.

Vi håper bedriftene blir hørt, at de er offensive og melder seg på og at vi får en god prosess der bedriftene kan være med på å levere innovative tjenester og løsninger som skal fylle framtidens sykehus. Klarer vi dette, vil vi sammen kunne skape et felles prosjekt som kan bety mye for både pasienter, arbeidsplasser og verdiskapning i hele Innlandet.

Sammen skal vi utvikle morgendagens helsetjenester for innbyggerne i Innlandet.