Kollektivtilbudet på bygda må bli bedre for at det skal bli et reelt alternativ til bilen. For de som ikke har bil, kan et dårlig kollektivtilbud være til hinder for å komme seg ut.

Mange steder går det kanskje bare to busser om dagen, og det skal mye til for at tidene skal passe for folk som skal til og fra jobb eller ærender. Og når bussen først kjører, så er det med mesteparten tomme seter. I områder der folk bor spredt er rett og slett ikke passasjergrunnlaget stort nok til at bussene kan kjøre titt og ofte i ordinær rute. Men hvis man organiserer transporten på en smartere måte, kan likevel distriktene få et bedre kollektivtilbud.

Hva om bussen kunne hente deg på døra og kjøre deg akkurat dit du skal, og det når det passer deg? På fylkestinget i desember fikk MDG gjennomslag for å utrede en mer fleksibel transportordning basert på «HentMeg» i Sauda. Her er hvordan Kolumbus beskriver tilbudet: «Du bestiller transport på nett eller telefon, går utenfor hjemmet til avtalt tid og går om bord i en bil eller minibuss. Der sitter det gjerne andre passasjerer som har hoppet på før bilen kom til deg. Du betaler vanlig busstakst, og fraktes der du ba om i bestillingen. På veien kan bilen plukke opp og sette av andre passasjerer.»

Det er et ganske nytt konsept og det vil være fornuftig å starte med å prøve ut ordningen i én kommune. Jeg finner det gledelig at Vestre Toten kommune skriver at de vil være testkommune for en «HentMeg-buss» i Oppland.

Det er viktig at et slikt tilbud ikke går på bekostning av det ordinære busstilbudet. Vestre Toten har fire tettsteder, tre av de er betjent av Ringruta. Ringruta har potensiale for å ta med seg mange flere passasjerer og den bør gå oftere. Jeg tenker at en «HentMeg-buss» kan blant annet være aktuelt på Eina, som er det minste tettstedet i kommunen og som heller ikke betjenes av Ringruta.

Dette kan bli starten på et bedre kollektivtilbud som er mer tilpasset den enkeltes behov.