For tiden foregår det en konkurranse mellom flere kommuner her i landet om å få bygget en fabrikk for moderne batterier. En slik fabrikk skal gi så mange arbeidsplasser er gjennomgangstemaet. Det er liten, eller ingen omtale om hva dette skal koste på like linje med politikernes manglende forståelse for alle de negative sidene ved el-bilene og batteribruken.

Ved å gi el-biler mange avgiftspolitiske fordeler skulle det bidra til at Norge ville oppfylle noe av målsettingen for mindre Co2 i Parisavtalen, uten omtanke for alle de negative konsekvensene el-bilene fører til. Og nå stimuleres interessen for kjempestore batterifabrikker som vil føre til ytterligere naturødeleggelser.

Den nye batteriteknikken er et kjempestort fremskritt når det gjelder lagring av elektrisk energi som kan bli nyttig ved begrenset bruk. Men produksjonen koster mer enn den smaker. Før det kan produseres batterier her i landet, må det importeres mineraler fra sjeldne jordarter som finnes i land der hensynet til innbyggere og natur ikke har særlig høy status. Her i landet vil batterifabrikker legge beslag på store arealer uten hensyn til dyrkbar jord når de andre forutsetningene ligger til rette. Det gjelder først og fremst kraftforsyning og vanntilførsel.

Det er jo helt inkonsekvent at det skal brukes en mengde elkraft til å produsere batterier som igjen trenger mye elkraft når de skal brukes. Hvor skal all elkraften komme fra? For vårt land som har overskudd på elkraft fra fossene våre, blir det press på å ruinere landet vårt med vindturbiner. Det er nødvendig å begrense bruken av elkraft og ikke bare bruke mer og mer.

Iveren etter å skaffe arbeidsplasser overgår hva de vil koste. Koronapandemien som hindrer utenlandsarbeidere å komme til Norge forteller vel mye om at det er en mengde ubesatte arbeidsplasser i landet vårt hvis vi er villige til å betale. Penger har vi jo nok av, det er jo blitt godt synlig da utenlandstrafikken ble begrenset. Det vi har mangel på, er politikere med «sunt bondevett».