Batterisatsingen i Mo i Rana utvides til en gigantisk fabrikk til 17 milliarder kroner, som skaper rundt 600 arbeidsplasser lokalt og kan omsette for 20 milliarder hvert år. Kunngjøringen skjedde samtidig med næringsminister Jan Christian Vestres presentasjon av regjeringens nye batteristrategi onsdag. Som et lysende eksempel, både på nødvendig ny grønn industriutvikling og hvordan det statlige virkemiddelapparatet nå skrus for å hjelpe fram flere batterifabrikker som skal bidra til å sikre fortsatt norsk eksport når oljeproduksjonen fases ut.

Det begynner jo å haste, både det grønne skiftet og realistiske framtidsplaner for hvordan opprettholde nivået på norsk eksport – som i dag utgjør en tredel av nasjonalbudsjettet og en fjerdedel av sysselsettingen.

Batteriproduksjon er den nye oljen, proklamerte næringsministeren. Etterspørselen etter batterier av alle slag har med den pågående elektrifiseringen tredoblet seg siden 2018. NHO anslår at norske fabrikker kan omsette for 90 milliarder årlig i løpet av dette tiåret – hvis de er tidlig nok ut av startblokka til å komme inn på markedet. Prosjektene står nå i kø. Eksfin snakket under lanseringen om søknader på rundt 60 milliarder kroner til prosjekter i Bergen, Stavanger, Sandnes og Fredrikstad, blant andre. Innlandet ble ikke nevnt.

En fabrikketablering på et tosifret antall milliarder krever en muskuløs aktør. Flere miljøer i Innlandet kastet seg rundt og kom opp med kandidaturer til fabrikkplassering da energigigantene Equinor, Hydro og Panasonic vurderte å bygge nytt i Norge. Dette gikk som kjent åt skogen. Kunnskapsklyngen Innlandet Battery Initiative lever imidlertid videre, og har blant annet produsert en rapport om at fylket er svært godt egnet for bærekraftig batteriproduksjon. Det er en god, generell søknad, som nå sendes rundt i håp om å friste noen til å bygge en egen fabrikk i fylket.

Enn så lenge er det spennende å se hva for eksempel robotekspertene i Intek Engineering kan bidra med, og få ut av den nye grønne industrisatsingen som skjer dette tiåret, over hele verden.