«Vannmagasinene kan være Norges grønne batteri for framtidas industri». Dette har representanter for fire energiselskap valgt som overskrift på kronikk i Teknisk Ukeblad og i OA.

Det norske vannkraftsystemet har mange og til dels store vannmagasiner, som er dimensjonerte for lagring av temmelig mye vann fra sommerhalvåret til vinterhalvåret. Med omlegging fra jevn gammel kraftproduksjon til ujevn produksjon av sol- og vindkraft, får mange andre land store behov for relativt kortvarig lagring av elektrisk energi.

Indirekte lagring av elektrisk energi er mulig med å bygge nytt vannkraftverk ved siden av eksisterende: Da kan begge kraftverkene «stå» når det ikke er behov for vannkraft, så det spares opp vann i magasin. Når det blir behov for mye vannkraft kan begge kraftverkene «kjøres», så det disponible vannet «kjøres ut» mens kraftbehovet er stort.

Mer direkte lagring av elektrisk energi er mulig med å bygge kraftverk med spesiell turbin, som kan «settes i revers» og da fungerer som pumpe: Da kan energien som skal lagres brukes til å pumpe vann opp til høytliggende magasin. Energien kan tas ut fra det lageret igjen med å bruke det samme vannet til kraftproduksjon.

Liten ulempe med pumpekraftverk er at det blir et moderat energitap, når vann pumpes opp én gang og brukes til kraftproduksjon to ganger. Stor fordel med pumpekraftverk er at også vann fra lavtliggende inntak kan brukes, så høytliggende magasin kan fylles opp og tappes ned et antall ganger hvert år, forutsatt at det er tilstrekkelig vann til pumping.

For cirka 10 år siden ble det utarbeidet en rapport med den kompliserte tittelen «Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk». Den bekrefter at eksisterende vann- magasiner har kapasitet for lagring av veldig mye vindbasert elektrisk energi i relativt korte tidsrom, ved siden av lagringen av vann fra sommer til vinter. Men den viser også at eksisterende kraftverk og kraftledninger ikke har stor ledig kapasitet, når det i kuldeperioder brukes mye strøm til elektrisk oppvarming.

Det sistnevnte var nok den egentlige årsaken til at kabelprosjektet NorthConnect – fra Sima kraftverk i Hardanger til Peterhead i Skottland – måtte utsettes på ubestemt tid. Den offisielle begrunnelsen for denne utsettelsen er sterkt ønske om driftserfaring med de grove nye sjøkablene til Tyskland og til England; men det kan uten videre konstateres at det må bygges pumpekraftverk eller nye vanlige kraftverk ved siden av eksisterende, hvis det skal skaffes kraft til både NorthConnect og mer kraftkrevende industri, som batterifabrikk.