Veg og sykehus i Innlandet er to sider av samme sak, hevder Paul Barkve i innlegg publisert 21. oktober. Hans fanesak er ny hovedveg «på tvers av» Innlandet, og videre vestover til Bergen. Den skal krysse Østerdalen ved Rena, og antakelig krysse Lågen på nordsiden av Lillehammer, i stedet for å krysse Mjøsa.

Med «tverrveg» så langt nord, mener Barkve at det blir riktig å bygge ut sykehuset på Lillehammer til hovedsykehus for Innlandet, i stedet for å bygge helt nytt hovedsykehus like ved Moelv, like ved Brumunddal, eller ved siden av Sanderud psykiatriske sykehus, et stykke sørøst for Hamar.

Barkves storslåtte «vegplan» er sikkert velment, men undertegnede mistenker han for å ha «planlagt» ny hovedveg på kart uten høydekoter. Den får enten temmelig store stigninger eller milelange tunneler, så det er lite sannsynlig at den noen gang blir bygd.

Siv Elin Mellum har reagert negativt på forslag om hurtigbåt, for rask kollektivtrafikk mellom Gjøvik og Hamar (når det ikke er is på Mjøsa). I innlegg publisert 25. oktober argumenterer hun for «bru til Hamar», uten å presisere om hun mener lang Mjøsbru nær Gjøvik og ny veg til E6 ved Pellervika like nordvest for Brumunddal, eller lang bru også over Furnesfjorden, så samlet brulengde blir mer enn 4 kilometer.

Mot slutten av innlegget kommer det fram at Mellum vil godta hovedsykehus ved Hamar (i stedet for like ved Moelv eller ved Pellervika ved Brumunddal). Hun antyder bare 10-15 minutters kjøreveg fra Gjøvik til Hamar, som må gjelde for alternativet med to lange bruer. Er det realistisk?

Undertegnede mener at hovedsykehus ved Pellervika ved Brumunddal blir et bra kompromiss mellom alternativene Moelv og Hamar. Det kan faktisk bli bare 10-15 minutters kjøretid til det sykehuset, for ansatte som velger å bo på Gjøvik.

Det bør da bygges lav og relativt billig flytebru over Mjøsa nær Gjøvik, med sterk forankring så den vil tåle is som løsner om våren, og med seksjon som kan svinges til side, så Skibladner kan passere.