Barnevernet vil flytte fra Gjøvik sentrum til Øverby

Barnevernssjefen peker ut Øverby som det beste stedet som framtidige lokaler for Gjøvik og Land barnevernstjeneste.