Toten-kommunene vil ikke være med i regionalt barnevern

BARENVERN:  Mens Gjøvik og Land skal vurderer interkommunalt samarbeid om barnevern, mener Toten kommunene deres barnevernstjeneste er god nok. Illustrasjonsbilde

BARENVERN: Mens Gjøvik og Land skal vurderer interkommunalt samarbeid om barnevern, mener Toten kommunene deres barnevernstjeneste er god nok. Illustrasjonsbilde

Artikkelen er over 2 år gammel

Det er ikke aktuelt for de to Toten-kommunene å være med på en interkommunal barnevernstjeneste nå.

DEL

I Gjøvikregionen har ordførere og rådmenn drøftet mulighetene for å utvide samarbeidet innen barnevern. Rådmann Magnus Mathisen i Gjøvik mener det vil være det beste med en felles barnevernstjeneste, men han har ikke klart å overbevise kollegaene i alle nabokommunene.

– Vi ønsker helst et barnevern for hele Gjøvikregionen. Vi har drøftet å gjennomføre en utredning, men rådmennene i Østre Toten og Vestre Toten ser ikke at det er store fordeler med et felles barnevern, sier Mathisen.

– Store nok

Det bekrefter rådmann Bjørn Fauchald i Vestre Toten. Han viser blant annet til at barnevernstjenesten i Vestre Toten ikke er en liten tjeneste, men består av 24 årsverk, et budsjett på 40 millioner kroner og at de ikke sliter med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft.

– Vi samarbeider om barnevernsvakt og tilsyn med fosterhjem. Vi har diskutert om vi skal utrede mer samarbeid, men det er uaktuelt for oss. Vi har et stort nok barnevern. Vi har hatt utfordringer, men vi har omorganisert og kommet à jour. Barnevernet jobber tverrfaglig med andre tjenester i kommunen. Jeg vil ikke kaste barnevernstjeneste ut i ny runde med omorganisering nå, men det utelukker ikke at det kan bli mer samarbeid i framtida, sier han.

UAKTUELT: – Jeg vil ikke kaste barnevernstjeneste ut i ny runde med omorganisering nå, sier Bjørn Fauchald. Arkivbilde

UAKTUELT: – Jeg vil ikke kaste barnevernstjeneste ut i ny runde med omorganisering nå, sier Bjørn Fauchald. Arkivbilde

Godt nok

Endringer i barnevernsloven kan være en årsak til å se på økt samarbeid, mener Fauchald, men han viser til uttalelser fra direktøren i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om at endringene ikke trer i kraft før om noen år.

– Har denne saken vært drøftet med politikerne?

– Vi har ingen politisk bestilling på at dette skal utredes. Saken har vært drøftet på regionnivå, sier Fauchald.

I Østre Toten peker rådmann Aslaug Dæhlen på at de har et godt fungerende barnevern som de ønsker at skal fungere sammen med øvrige tjenester.

– Vi vil få til tidlig innsats gjennom tverrfaglig samarbeid. Samtidig vil vi ha økt faglig samarbeid i Gjøvikregionen, sier Dæhlen.

– Ikke et hinder

Et samarbeid mellom Gjøvik og Land skal drøftes politisk. Formannskapet i Gjøvik ble orientert om saken i forrige uke. Torvild Sveen (Sp) sier til OA at han er positiv til et samarbeid. Han synes det er synd at Vestre Toten og Østre Toten ikke vil bli med på en utredning.

– Vi skylder unga å se på hvordan vi best kan organisere barnevernstjenesten, sier Sveen.

Han forstår argumentet med nærhet til andre kommunale tjenester, men mener det ikke bør være et hinder.

– Jeg forstår argumentet med tverrfaglig nærhet, men forholdene er ikke så store at det bør være et hinder, sier Sveen.

Artikkeltags