Ni søkere vil bli veileder i barnevernet i Østre Toten - se søkerlista

Østre Toten kommune skal rekruttere en ny veileder til hel, fast stilling barneverntjenesten. Sju kvinner og to menn har søkt stillingen.