Til barnas beste

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerJeg ser at advokat Øistein Schjønsby hadde nok et bra leserbrev 1. februar. Han stiller viktige spørsmål i forhold til om sakkyndige, nemnder og rettsapparat ser skadelige konsekvenser av at barn mister sine omsorgspersoner. Det som er interessant her, er at svaret er både ja og nei.

De nevnte organer ser ikke annet enn «hjelp» når det tas barn ut av familier og nærmiljø. Det er til barnets beste at de mister foreldre, søsken, besteforeldre, øvrig familie, naboer, venner, barnehage-/skolemiljø. Det er til barnets beste å bli revet vekk fra alt som er kjent og kjært, og som skaper trygghet. Hvor mange ganger har vi ikke lest historiene til folk som jobber i barnevernet eller er fosterhjem, hvor de gir seg selv en klapp på skuldra fordi de hjelper alle disse barna vekk fra sine livsrøtter. Vi leser også historiene til barn og unge som takker barnevernet og fosterhjemmet for at de ble reddet ut av sine hjem. Men, jeg har til gode å se at noen takker for at de ble fjernet fra den øvrige familie og slekt, fra skole, barnehage, fritidsaktiviteter og venner.

Schjønsby savner, slik jeg forstår det, vett og forstand blant dem som fjerner barna. De som med faglig bakgrunn hevder barnets beste. I litteraturen og forskningen finner vi tung dokumentasjon på skader det medfører å bli fjernet fra sine røtter. Denne dokumentasjonen blir aldri nevnt i omsorgsovertakelser. MEN, når man som forelder ønsker å få tilbakeført barna sine, DA kommer det frem.

Alle gode argumentasjoner som skulle vært vektlagt før omsorgsovertakelsen blir brukt mot foreldrene. Barnas tilknytning til fosterforeldrene, og deres øvrige familie og nettverk, blir brukt som hinder for at barna skal få komme hjem. Det hevdes at det er skadelig og traumatisk for barnet å miste omsorgspersonene og hjemmet, miste venner, miste nærmiljøet, nettverk og alt som er med på å skape trygge og kjente rammer rundt barnet. Men altså, disse skadene og traumene oppstår visstnok bare når barnet skal hjem – ikke når barnet fjernes fra hjemmet. Merkelig fenomen!

Min store bekymring er at det stadig averteres etter flere fosterhjem samtidig som den øvre politiske skare fastholder at barn, som må fjernes fra sine foreldre, skal plasseres innad i familien/nettverket. Derfor er det enda en stor bekymring at barnevernet virker til å ha problemer med å finne et hjem i barnas familie/nettverk som er «bra nok» til at det kan godkjennes. I flere saker så har jo barnevernet til og med ignorert å møte familiemedlemmer som gjerne vil overta omsorgen.

Vi har sjekket litt rundt angående plassering og kriterier, og resultatene er mildt sagt sjokkerende. Her et par eksempler:

Foreldre ble fratatt barnet fordi mor lider av narkolepsi og barnet har ADHD. Man mente at mor ikke klarer de ekstra utfordringene på grunn av sin diagnose. MEN, et utgift par, hvor kvinnen har narkolepsi og to barn fra før, ble godkjent som fosterhjem til et barn med ADHD.

Mor ble fratatt barnet fordi hennes samboer opplevde misbruk da han var barn. Man kom frem til at samboeren dermed kunne få problemer med egne grensesettinger overfor barna ettersom han kom fra en seksuelt dysfunksjonell familie. MEN, tre mil unna bor et par som er godkjente fosterforeldre. Fostermors onkel har forgrepet seg på henne, har sonet to dommer for utuktig omgang med mindreårige, og er fri som fuglen i dag. Hvor er logikken?

Vi har også sendt «speidere» til fosterhjemsverving. I samtalene ble det tatt opp problemstillinger i hjemmet som i barnevernssaker har vært grunnlag for omsorgsovertakelser. Våre «speidere» ble alle invitert videre til kurs og offisiell godkjenning. Vi opplevde også at enkelte av våre speidere som selv har mistet sine barn, ble godkjent som fosterforeldre.

Mitt poeng er at barnets behov og trygghet innad i familie og nettverk må lovfestes enda bedre. Ikke straff et barn ved å frata dets familie, nettverk, venner og hverdagssituasjon. Straff overgriperen. Og, finnes det ingen dom eller konkrete bevis på skadelig omsorg, så sett inn hjelpetiltak i hjemmet fremfor omsorgsovertakelse.

Innlegget sto på trykk i OA 8. mars 2017.

Artikkeltags