Barnelege: – Ny fotballhall fører ikke til folkehelse

Barnelege kritiserer at skattebetalernes penger skal brukes på fotballhall på Raufoss.