Gå til sidens hovedinnhold

Barnehagestrukturen i Nordre Land; Det er skammelig og uhyrlig

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg ble meget opprørt da jeg i dagens OA leste at formannskapet i Nordre Land enstemmig har gått inn for å legge ned barnehagene i Dæhli og Solheim. I en kommune der Senterpartiet er det toneangivende parti, skal man altså få oppleve at utkantstrøkene blir salderingspost i budsjettprosessen. Det er skammelig og uhyrlig! Men det er ikke noe nytt. I forrige kommunestyreperiode la Senterpartiet også ned to grendebarnehager. Og nå viderefører de altså sin politiske linje med ødeleggelse og rasering av våre grender. Med all ønskelig tydelighet viser de at de er et parti uten prinsipper og ideologisk ryggrad.

Dette befester hva jeg hadde inntrykk av i hele den forrige kommunestyreperioden: Ordføreren er i realiteten Høyremann, og de andre i partiet dilter etter ham som en tam og umælende saueflokk! Men skulle Senterpartirepresentantene fra Nord-Torpa og Dæhli stemme for dette forslaget, vil det være et forræderi mot egne sambygdinger.

For grendene som berøres, vil en slik nedleggelse være et enormt tilbakeskritt. Den lokale barnehagen er i disse grendene den eneste arena for kommunal tilstedeværelse, og en nedleggelse vil være en degradering av grendas status.

For Solheim barnehages vedkommende er forholdet også at det ikke er plass til alle barna i Mariringen. I stedet snakker man om å bygge på i Mariringen eller bygge en ny barnehage. Hvor blir det da av besparelsen? Dette er åpenbart et vikarierende argument for å kamuflere at noen i systemet ønsker seg sentralisert barnehagestruktur.

I OA refereres det fra rådmannens saksframlegg følgende uttalelse: «En avklart barnehagestruktur kan virke positivt for tilflytning, det skaper forutsigbarhet». Vel, det gir i hvert fall ingen tilflytning til de grendene som her er berørt. Tvert imot vil det være et signal om at ingen bør bosette seg der eller bli boende der. Skulle dette forslaget bli endelig vedtatt i kommunestyret, bør formuleringen «levende grender» fjernes fra kommunens visjon, da det med all tydelighet vil vise at dette bare er svada som ingen tar konsekvensen av.

Jeg forstår at barnehagekapasiteten er større enn etterspørselen etter barnehageplasser, og at tilbudet må justeres i forhold til dette. Men det kunne man utmerket godt ha oppnådd ved å nedlegge et par avdelinger ved barnehagene på Dokka. Dette er store barnehager med mange avdelinger, og hver og en av dem ville kunne bestått selv om de ble redusert med en avdeling.

Men det er åpenbart at den politiske og administrative ledelsen ønsker at grendene skal avfolkes, og at alle servicetilbud skal samles i landsbyen.

Forslaget som her er fremmet, er en krigserklæring mot de aktuelle grendene. Og nå må lokalbefolkningen vite sin besøkelsestid og samles til kamp. Her må det en massemobilisering til; det er ikke nok at jeg står og utgyter galle fra kommunestyrets talerstol.

Kommentarer til denne saken