Gå til sidens hovedinnhold

Barnehagestruktur og Arnfinn Engs karakteristikk av folkevalgte i Nordre Land

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når vi tar dagspressen i hende og leser Arnfinn Engs karakteristikk av sitt politiske kollegium, og da særlig Senterpartiets representanter, vitner det bare om hans evne til å tilpasse seg en «nåtid» med de utfordringer vi står overfor. Barnehagestruktur kan ikke handle om å sette grendene, by og bygd opp mot hverandre, men snarere tvert om å finne en riktig struktur der vi ivaretar lovpålagte oppgaver på en god måte.

Når befolkningstallet og antall barn går ned, sier det seg selv at antall plasser må tilpasses behovet. I Nordre Land bygges det i disse dager en ny skole i Torpa. Den nye Torpa-skolen sammen med Mariringen barnehage må sees på som kommunens beste oppvekstsenter, og jeg er helt sikker på at et samarbeid mellom disse institusjonene vil løse både barnehagebehovet og skolegang til de kommende generasjoner i denne delen av kommunen.

For Dokka-området sin del handler det om å finne den rette sammensetningen gjennom god dialog. Nordre Land kommune får hvert år mindre rammer til å dekke de ulike tjenestebehovene. Det er vår plikt som folkevalgte å vende alle steiner, slik at tjenestetilbudet til befolkningen ikke havner under et minimumsnivå.

Det må være lov å sette alternative løsninger på dagsorden, uten at dette betegnes som en rasering av ulike bygdelag i kommunen. Hvis alle folkevalgte skulle ta i bruk en slik harselerende tonebruk og karakteriserende omtale av sine medpolitikere som Arnfinn Eng gjør, vil det bli helt umulig for de folkevalgte i kommunen å føre en politikk som er til Nordre Lands beste.

Kommentarer til denne saken