Gå til sidens hovedinnhold

Barnehagestruktur i Nordre Land

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Endring engasjerer. Saken om strukturendring for barnehagene i Nordre Land er krevende og engasjerende. Mange har gitt utsagn for meninger, ønsker og innspill i saken, som skal opp i kommunestyret nå 17. desember.

For få barn født nå og framover, gir overtallighet i plasser. Det lages altså for få barn både i Nordre Land og ellers i landet, samtidig som kommuneøkonomien ikke har de store rammer og overføringer som kunne ønskes ute i distriktene. Slik har det vært over lang tid, og håpes å kunne rettes på ved nytt valg!

Men nå er det barn, foreldre og barnehager det gjelder først og fremst. For Solheim barnehage, vil tilbud og drift sees på i Torpa, med utredning i februar 2021. En god barnehage for alle involverte, bør da være mulig når Torpa barne – og Ungdomskole er ferdig. Det lover godt for barn og elever i Torpa.

Dermed blir debatten om barnehagene på Dokka og i Dæhli, det vanskelige og innebærer store endringer om administrasjonens innstilling vedtas. Her foreslås Dæhli barnehage lagt ned og flyttet til Dokka, samt ned 36 plasser ut fra redusert barnetall.

Barneparkdrift og barnehagedrift har en lang historikk i Dæhli, som også har hatt barn fra Thomle, Nordgardene, Nedre Nordsinni og Dokka. Barneparktilbudet begynte med ønske fra foreldre herav mange gardbrukere, at barna kunne komme sammen for å leke og ha et trygt sted å være noen timer noen dager i uka. Dugnadsånd, fellesskap og se løsninger for en god drift har vært i alle år på Dæhli Kretshus fra januar 1976 på til Nordre Land kommune tok over i juni 1982.

Etter omflakkende tilværelse i flere hus i bygda, der det i 1984 ble foreslått løsning om å flytte barna til Graner barnehage, ble det barnehagebygg ved Dæhli Kretshus innviet 11. mars 1991. Med her fulgte en utvidelse fra 10 barn til 18, som ga økonomi i driften og nytt bygg. Flytting fra hytte på Skili, vask og i standsetting var også på dugnad fra foresatte og personale. Dermed begynte en ny tilværelse i et bygg som var bygd for barnehagedrift.

Dæhli har delt sin styrerressurs før også, med et år sammen med Østmo barnehage, og drift av Skogvang fra august 2003 til august 2017. Undertegnede har tidligere vært ansatt som parkleder i barneparken og barnehagestyrer.

Også etter kommunal overtakelse har det vært engasjement, samarbeid og «omsorg» fra bygda, som har vært utviklende å ha for barnehagen. Samhold og trivsel blant barn og foreldre, er tatt med videre og preger skolegang og voksenliv. Mange bor i bygda, og er stolte og glade over barnehagen «sin», noe som preger foreldregruppas engasjement nå i høst for å bevare driften framover i godt samarbeid med Dæhli Vel. Viktig med glød og entusiasme, så all ære for innsatsen!

Dæhli barnehage gir barna et flott tilbud i grenda med store muligheter for uteliv med grillhytter og varierte arealer: Med det samholdet og nettverket som er blant foreldre og øvrig bygdefolk, bør det påvirke folk til å flytte også utenom sentrum, og som er viktig ut fra prosjekt Bolyst. Ut fra tilflytting og bygging på Dokka satses det på mye sentrum, men det bør også satses på grendene. Her er barnehage, ofte det ene kommunale tilbudet/virksomhet som er igjen og som gir arbeidsplasser, samarbeid og positivitet i bygda. Det skal også vurderes som viktig i kommunal sammenheng!

For Senterpartiet er levende grender og nærhet til folket viktig. Selvfølgelig også en sunn økonomi, men ofte kan det finnes gode løsninger som ivaretar begge deler. Vedtak 17.12.2020 håper å kunne få til noe av det, selv om kanskje barnehagestruktur må diskuteres hvert år!

Det har alltid vært mulig å utvide når det var stor søknad etter barnehageplasser, nå får vi se på muligheter også ved reduksjoner. En variasjon av barnehagetilbudet vil være bra! Samarbeid for opplevelser, kvalitetsarbeid og faglighet i personalet, oppfølging av barnehagelov med de gitte samarbeidspartnere og Rammeplan samt muligheter for gode barnegrupper, bør kunne løses! Søskengrupper er mulig og gir god læring for små og store, men med skille innimellom for alderstilpassede grupper. Samarbeid rundt siste året for skolestart mellom barnehagene og skolen, bør kunne gi trygge og glade skolestartere! C-19 tiltak har vist roligere dager i barnehagen til beste for barna. Alt er mulig om vi bare vil!

Flere barn og flere innbyggere hit? Kanskje kan C-19 tiltak gi utslag i flere barn samt bredbåndsatsingen og at N. Land er en god kommune å bo, vokse opp og leve i, gjøre så at barnetallet øker over hele kommunen? Kanskje bør det finnes bedre «tilbud» og opplegg rundt det å få barn og flytte hit? Om ikke ordføreren strikker babybody som vist i Norge Rundt, så er det mange tiltak vi kan få til, som barnevakttilbud, bli kjent i nærmiljøet, turvenn, prosjekt reservebesteforeldre samt at alle i kommunestyret er hendige folk som kan hekle, sy, strikke og snekre i ledige stunder!

Når C-19 avtar, bør det komme en glød og inspirasjon også jamfør det å kunne skape mer liv rundt kino, bibliotek og det kommunen har ansvar for av kulturelle aktiviteter som kan gi inntekter til drift. Dette også i samarbeid med lag og foreninger ute i grendene. Sammen kan vi få til mye!

Kommentarer til denne saken