Private barnehager vant fram mot kommunen

KLAGDE: Kjersti Sørum (foran t.h), Terje Engsveen, Berit Rydland og de øvrige styrerne i de private barnehagene vant fram i klagesaken. (ARKIVBILDE)

KLAGDE: Kjersti Sørum (foran t.h), Terje Engsveen, Berit Rydland og de øvrige styrerne i de private barnehagene vant fram i klagesaken. (ARKIVBILDE)

Artikkelen er over 3 år gammel

GJØVIK: De private barnehagene i Gjøvik har rett på mer penger i tilskudd.

DEL

– Vi holder på å regne, men det er snakk om 2,5 millioner kroner, sier Randi E. Hauge ved barnehagekontoret i Gjøvik.

Bakgrunnen for at de private barnehagene vil få utbetalt mer penger, er at de klaget til Fylkesmannen i Oppland på vedtaket om tilskuddssatser for 2017. Gjøvik kommune utelot kostnadene knyttet til Øverby bufferbarnehage da de skulle regne ut tilskuddene til de private barnehagene. Kommunen mente det var riktig ut ifra bufferbarnehagens særegenhet, men de private barnehagene så annerledes på saken. Fylkesmannen ga dem medhold.

– Gjøvik kommune kan ikke utelate Øverby bufferbarnehage når de beregner kommunens gjennomsnittlige driftsutgifter jamfør forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager, uttaler Fylkesmannen.

Kommunen mente at plassene i Øverby bufferbarnehage er midlertidige, viste til at driftskostnadene for denne barnehagen ligger mer enn 60 prosent over de gjennomsnittlige kommunale kostnadene og den derfor kunne utelates. Fylkesmannen viser til ny forskrift som sier at regelen om at barnehager som er mer enn 25 prosent dyrere ble fjernet i 2016, og at Gjøvik kommunen ikke har hjemmel i forskrift til å utelate driftskostnadene til Øverby bufferbarnehage.

– Driftsutgiftene til denne barnehagen skal inngå i beregningsgrunnlaget på lik linje med de øvrige kommunale barnehagene. Det er en saksbehandlingsfeil når Gjøvik kommune har utelatt disse driftsutgiftene i forbindelse med beregningen av tilskuddssatsen for 2017, uttaler Fylkesmannen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken