Barnehagen ber foreldre ha barna hjemme hvis det er mulig

Veilederen for barnehagene er klar. Hos Lena FUS barnehage er man klar til å ta imot barna, men de oppfordrer foreldre om å holde barna hjemme litt til hvis det er mulig.