Han er en av foredragsholderne på en stor konferanse om barns psykiske helse, som Gjøvikbarnehagene arrangerer i Fjellhallen 8. november. Nærmere tusen barnehageansatte og andre fagfolk fra Gjøvik-regionen er påmeldt til konferansen.

Håper på flere politikere

– Dette er et kjempeviktig tema, og jeg er skikkelig stolt over at to sentrale aktører i debatten rundt barns psykiske helse har takket ja til å komme, sier barnehagesjef Kirsten Aune i Gjøvik kommune. De to innlederne er Arne Holte og filmregissør Margreth Olin.

Drøyt 970 deltakere er påmeldt, deriblant en håndfull Gjøvik-politikere.

– Men vi har plass til enda flere politikere. Det er veldig viktig at nettopp politikere og kommuneledelsen stiller opp, understreker hun.

Lønnsomt med tidlig innsats

«Bedre føre var enn etter snar» lyder et gammelt ordtak. Det er også psykologiprofessorens mantra, når han skal snakke om tidlig innsats som god samfunnsøkonomi. «Slik fremmer vi barn og unges psykiske helse, forebygger psykiske lidelser og får en mer fornuftig samfunnsøkonomi!» er tittelen på foredraget hans.

Arne Holte har i mange sammenhenger påpekt at psykiske lidelser koster Norge svimlende 185 milliarder kroner hvert år. Han vil rette oppmerksomheten mot en rekke tiltak som kan bidra til å styrke barns positive psykiske helse og trivsel, og forebygge angst, depresjon, atferdsproblemer og mobbing.

Prisbelønnet filmregissør

Foruten Arne Holte, kommer altså Margreth Olin, en prisbelønnet filmregissør som er kjent for sitt sterke engasjement for samfunnets svakeste. I fjor fengslet hun mange med kinofilmen «Barndom», en 90 minutters helaftens dokumentar, der hun fulgte barna i en barnehage gjennom et år. «Lær av trær, gro i ro», er tittelen på Olins foredrag i Fjellhallen 8. november.

– Jeg synes det er en svært poetisk og vakker tittel, kommenterer Aune.

– Det er et viktig samfunnsanliggende å sørge for at barn og unge blir robuste nok til å møte en verden som ofte kan oppleves temmelig hard. Jeg håper at Gjøvik-konferansen kan lære oss hvordan vi skal jobbe for å forebygge nye generasjoner med store psykiske problemer, avslutter hun.