Gå til sidens hovedinnhold

Barnehage på Biristrand

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunestyret behandlet i 2015 (sak 40/15) Barnehagestrukturen i Biri/Biristrand. Her ble det vedtatt at det ikke skulle gjøres noen endringer i barnehagestrukturen nå, men når antallet plasser i Biri krets etter hvert må økes, skal barnehageplasser på Biristrand prioriteres.

Kommunestyret vedtok i 2016 (sak 48/16) at Utbyggingsplan for barnehager 2013-2025 skulle revideres umiddelbart. Videre ble det vedtatt at forholdet Biri/Biristrand vurderes spesielt med tanke på egen barnehage på Biristrand. På dette tidspunktet manglet det sju plasser i Biri krets. Det ble vedtatt å øke all plasser midlertidig for barnehageåret 2016/17 (jf. saksframlegg) med samme antall.

Det har vært en stor økning av plasser i Biri krets de siste sju årene. Ut fra tall hentet fra Utbyggingsplan for barnehager 2013-2025 og tall fra de dokumenter som finnes i det nåværende saksframlegget, har økningen vært på 97 plasser fra 2012-2019. Dette er langt over 7 plasser!

En revisjon av barnehageplanen har vært til behandling i Utvalg for oppvekst den 17. september. Her ble det vedtatt at det skal prosjekteres ny, kommunal barnehage i Biri, men ingen barnehage på Biristrand. Da alle barn på Biristrand per i dag må ha plass i Biri/Redalen, vil disse barna måtte fortsette å gå i barnehage her.

Vi er skuffet over at administrasjonen og utredningen Utbyggingsplan for barnehage og skolestruktur ikke har tatt hensyn til tidligere vedtak i kommunestyret. Dette håper vi beste fall er en forglemmelse.

Vi har forståelse for at Biri barnehage må fornyes/bygges ny, men håper at den videre politiske behandlingen av saken også kan inkludere barnehage på Biristrand.

Kommentarer til denne saken