Gå til sidens hovedinnhold

Barnehage og skole på Biristrand

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det ble i september vedtatt at det skulle utredes å etablere barnehage på Biristrand. Rådmannen foreslår i sak som skal behandles i Utvalg for oppvekst 19. november å legge ned Biristrand skole og utrede muligheten for å opprette en privat barnehage i lokalene til skolen.

Dette ser vi som helt uakseptabelt. Vi forventer at vi på Biristrand skal ha de samme godene og tilbudene som andre områder i kommunen. Det skulle bare mangle at vi på Biristrand også fikk det samme tjenestetilbudet, og får barnehage i nytt bygg.

Det er flere tomter ved og i nærheten av skolen som kan være egnet for en barnehage. Vi i barnehagegruppa har sett på tre aktuelle tomter. Det finnes en kommunal tomt nedenfor skolen. I tillegg har vi i samarbeid med lokale grunneiere funnet fram til to andre aktuelle tomter, der grunneier er villig til å avstå grunn. Det har over lang tid vært 40-50 barn fra Biristrand som har behov for barnehageplass. Dette antallet barn kvalifiserer for en tre-avdelings barnehage.

Det ble i 2017 vedtatt at … «rådmannen skulle se på området Biristrand og hvorvidt opprettelsen av en barnehage i området vil bidra til økt tilflytning samt styrking av Biristrand skole.» (sak 75/2017). Vi kan ikke se at dette er utredet, men vi har en klar formening om at en barnehage vil styrke både bosettingen på Biristrand og elevtallet ved skolen. Dette vil igjen kunne føre til økte skatteinntekter for kommunen.

På høringsmøtet den 12. november i år ble det framført at et samlet FAU ønsker at Biristrand skole skal bestå. Det ble også referert til et nylig folkemøte i oktober der det var enighet om at bygda ønsker fortsatt skole.

Vi registrerer at rådmannen i lang tid har latt være å følge opp de vedtak som omhandler tjenestetilbudet på Biristrand. Han blander også sammen revidering av skoleplan og barnehageplan, og forslår vedtak på bakgrunn av dette som vil gi Biristrand et svært dårlig tilbud. Det er høyst kritikkverdig.

Heldigvis har vi politikere som ser behovet for et godt og likeverdig tjenestetilbud i alle delene av kommunen. Dette gjelder både skole og barnehage. Vi har stor tro på at de også denne gangen vil støtte oss her på Biristrand.

Kommentarer til denne saken