Det å ha gode barnehager og nok barnehageplasser der barnefamiliene bor, er viktig for oss i Østre Toten Arbeiderparti.

Imidlertid har vi fått en stor utfordring i forhold til barnehagestrukturen vår og foreldre er frustrerte. Ledige barnehageplasser finnes ikke der det er behov, mens det andre steder er ledig kapasitet. I Kolbu-, Skreia- og Lena-området er det overkapasitet.

På kommunestyremøte i februar ble det allikevel fattet vedtak om kommunalt tilskudd til 18 nye barnehageplasser i Kolbu fra 1. august 2020. Dette ble vedtatt mot Arbeiderpartiets stemmer. Vi har allerede overkapasitet i Kolbu i år. I tillegg kommer det altså 18 nye barnehageplasser der neste år.

 Det er ikke i Kolbu vi trenger flere barnehageplasser. Hensynet til behovet andre steder og at det er overkapasitet i Kolbu-området var bakgrunnen for at vi stemte imot.

For foreldre med barn i kommunens pressområder er det sikkert ikke lett å forstå dette vedtaket.

Opplysninger gitt av barnehagesjefen og som gjelder pr 15.mai, sier at det i Lena-området er 10,2 plasser som ikke er fylt opp. Tilsvarende tall for Skreia-området er 3,6 plasser og for Kolbu 4,4 plasser. I Kapp og Nordlia er det ikke ledige plasser.

Østre Toten Arbeiderparti går inn for å bygge ny kommunal barnehage i Nordlia. Dette er sårt tiltrengt og i et område der det i dag ikke er ledige plasser. På Kapp er det heller ikke ledige plasser. Dette er en tendens vi har sett over flere år.

Derfor var det naturlig for oss å gå inn for at Bjørnsgård barnehage fikk tilskudd til 3 nye plasser i siste kommunestyremøte. På samme måte ble det vedtatt å ikke gi tilskudd til flere plasser i Lena FUS barnehage , siden det er ledig kapasitet i Lena-området.

Denne saken setter barnehagestrukturen i spill. Sannsynligheten for å måtte ta ned driften i kommunale barnehager er klart tilstede og det er usikkert om foreldre i kommunens pressområder får sine førstevalg oppfylt ved kommende opptak.

Vi må ha barnehageplasser der barna bor!