BUPs døgnenhet for barn (6 til 12 år) betjener hele Innlandet med fem plasser, hvorav en plass er for familieinnleggelser.

Psykologspesialist Jardar Røhr-Godø opplyser at dem som blir henvist som regel har et sammensatt symptombilde som vanskeliggjør diagnostikk og behandling.

– Det kan være at samme barn har trekk fra flere type lidelser, som tourettes syndrom, ADHD eller autisme, slik at bildet er uklart. Det kan også være barn med atypiske eller ekstreme uttrykk av enkeltlidelser.

I omtrent halvparten av tilfellene finner vi det vi kaller nevroutviklingsforstyrrelser. Livsbelastninger og traumer er som regel en del av bildet.

De som henvises til døgnenheten er som regel forsøkt hjulpet gjennom PPT eller BUP poliklinikk, uten å lykkes.

– Ved familieinnleggelser er det ofte at en eller flere av familiemedlemmene har en psykisk lidelse. Samspillet i familien er et viktig fokus i behandlingen, sier Røhr-Godø.