Gå til sidens hovedinnhold

Barnas beste i Østre Toten kommune

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som foreldre tenker vi selvsagt på våre barns beste i alle situasjoner. Barnehagen er for mange den første institusjonen barna møter, og vi er opptatt av at dette skal være et trygt og godt sted for alle. Kolbu barnehage tilbyr etter vår mening dette. Det er en stor pedagogtetthet og det er en egen barnevernspedagog på huset. Barna er trygge på de ansatte og gleder seg til å dra i barnehagen. Det er lett for foreldrene å snakke med de ansatte, og ønsker og spesielle behov blir ivaretatt på en god måte. Dette høres kanskje ut som en hvilken som helst barnehage i Norge, så la oss ta en liten kikk på historien til Kolbu barnehage.

Kolbu barnehage oppsto etter sammenslåing av private Dal barnehage og kommunale Smeby barnehage i 2010. Et sterkt foreldreengasjement var den gangen hovedårsak til at driftsformen ble kommunal, slik den er i dag, samt at eiere av Dal barnehage ønsket å inngå i en kommunal barnehage. Etter 10 år med leie av både barnehagebygg og uteareal har nåværende eier besluttet å selge. Dette er en gylden mulighet, Østre Toten kommune. Endelig en fullverdig og heleid kommunal barnehage i Kolbu også.

Ved sammenslåing, økonomiske kutt og nye rammeplaner har det vært utfordrende for ansatte fra fem forskjellige barnehager å bygge en felles plattform og kultur. I løpet av de siste par årene har de ansatte lykkes i dette arbeidet og det oppleves stor trygghet i arbeidsmiljøet med positive kulturendringer. De ansatte hjelper hverandre i å lykkes på jobb gjennom delings- og støttekultur. Personalet har erfart hva det krever å bygge en solid grunnmur, der holdninger og verdier forankres. Personalet ønsker ikke å være del av dette i en ny runde, dersom Østre Toten kommune velger å privatisere Kolbu barnehage.

Barna våre er trygge på de ansatte i Kolbu barnehage og ved overgang til en privat barnehage vil mye bli annerledes, uansett hva kommune, kjøper, selger og politikere måtte mene om det. Det vil bli endringer i personalgruppa, barnegruppa, det pedagogiske opplegget og ikke minst i godt opparbeidede rutiner. Er dette det beste for våre barn? Vi tror ikke det.

Ved enda en privat barnehage i Kolbu vil det bli flertall av private barnehager i kommunen. Har kommunestyret tenkt på hva dette innebærer? Da er det ikke bare 69 barn i Kolbu barnehage som blir berørt, men alle kommunale barnehagebarn og deres foreldre. For ikke å snakke om de ansatte i alle kommunens barnehager. En privatisering av Kolbu barnehage skaper ikke bare uro for ansatte i Kolbu barnehage, men ansatte i hele kommunen. Østre Toten kommune som arbeidsgiver har et ansvar for sine ansatte, og personale ved Kolbu barnehage som ikke ønsker å gå inne i en privateid drift vil fortsatt være ansatt i Østre Toten kommune og ha samme krav til arbeid som før. Da blir det et spørsmål om ansiennitet og igjen et økonomisk aspekt for kommunen. En størst mulig likevekt av private og kommunale barnehager er gunstig for kommunens økonomi og kommunens påvirkningskraft vedrørende barnehagens innhold blir vesentlig større ved å opprettholde Kolbu barnehage som kommunal barnehage.

Foreldrene og ansatte i Kolbu barnehage ønsker at Østre Toten kommune kjøper barnehagen. Kolbu trenger en kommunal barnehage, som de andre fjerdingene, og vi mener det er positivt for bygda. Vi har en ny, moderne barnehage som gir barna et godt leke- og læringsmiljø innendørs og ikke minst utendørs. Vi ser det også som en stor fordel at barnehagen ligger i gangavstand til Kolbu skole, og dagens barnehage har et unikt samarbeid med skolen for å lette overgangen mellom barnehage og skole.

Ansatte og foreldre er svært enig i at barnas beste skal være et tungtveiende argument i avgjørelse av denne saken. Barnas beste er et argument representanter i kommunestyret har benyttet i avgjørelse vedrørende vedtak om nye private barnehageplasser i Kolbu fra neste høst og det forventes at politikere står for de samme argumentene nå også.

Det er nå muligheten er her, Østre Toten kommune. Konsekvensene ved feil valg er store, og det gjelder barna våre. Så tenk dere nøye om, sjekk pengesekken en gang til og benytt denne muligheten til å kjøpe Kolbu barnehage. Barna er kommunens fremtid og husk; til barnas beste!

Kommentarer til denne saken