Tor Andre Johnsen er regjeringens fremste talsmann for regjeringens samferdselspolitikk i Innlandet. Da er det viktig at han forteller hele historien om det han mener er en historisk satsing på samferdsel i Hedmark og Oppland.

Regjeringen foreslår for Stortinget at Nye Veier skal ta over arbeidet med å planlegge og bygge ny E6 fra Tretten til Otta og ny E16 Kløfta-Kongsvinger. Ifølge stortingsrepresentanten fra Hedmark Frp er dette en del av en historisk satsing på samferdsel i Innlandet. Det er når Fremskrittspartiets mann i samferdselskomiteen skal forklare hvorfor Nye Veier har fått ansvaret det begynner å skurre.

Statens vegvesen la opp til en sammenhengende utbygging både av E6 i Gudbrandsdalen og E16 Kløfta – Kongsvinger. Hadde regjeringen fulgt opp dette hadde E6 vært under utbygging nå i 2019, mens E16 hadde vært klar for byggestart i 2020. I stedet skal nå begge prosjektene opp til vurdering mot flere andre vegprosjekter i Nye Veier.  

Johnsen har rett i at kostnadene økte på vegprosjektene både i Gudbrandsdalen og i Glåmdalen/Romerike. Men han forteller bare halve sannheten når han sier at Nye Veier fikk i oppdrag å se om det var mulig å bygge enklere og rimeligere. Resten av sannheten er at Statens vegvesen også fikk samme oppdrag fra Samferdselsdepartementet. På begge vegstrekningene kom Nye Veier og Statens vegvesen fram til at det var mulig å spare 1,5 milliard kroner på E16-prosjektet og 1 milliard kroner på E6.

Ingen nye veier er åpnet.

Nye Veier har beveget seg bort fra retorikken om at de bygger raskere, billigere og bedre. Vi kjenner ikke årsaken, men det er krevende å bygge bedre når et viktig premiss for at prosjektene skal være billige er å gjøre dem enklere. Nye Veier har ikke åpnet en eneste vegstrekning ennå og det er først når vi får se sluttkostnadene, at vi med sikkerhet kan si at Nye Veier bygger billigere, og om det er smart. Vi mener løftene om billigere veger foreløpig er å anse mer som retorikk enn realiteter.

Fremskrittspartiet og regjeringen har samferdsel som et av sine viktigste politikkområder. I Granavolden-plattformen står det at regjeringen vil fortsette arbeidet med å modernisere Statens vegvesen, med mål om større handlingsrom og mer effektiv tjenesteproduksjon. Det er derfor lov å håpe på at Statens vegvesen får bedre rammevilkår for å utvikle trafikksikre vegløsninger med bedre framkommelighet også i framtiden.