Nesten to år etter vi første gang hørte om det mystiske nye viruset i Kina, begynner regjeringen på nytt å snakke om nasjonale smitteverntiltak med utestemme. Med siste ukers smitteoppblomstring har blant andre Gjøvik kommune gått ut og oppfordret til å finne fram igjen munnbindene. OAs runde på butikker og samlingspunkter mandag viste at langt fra alle hadde fått med seg den lokale henstillingen. Nå går regjeringen til det skritt å gjøre oppfordringen nasjonal, i håp om å begrense smitte når folk møtes.

Statsministeren konstaterer at det per nå ikke er aktuelt å be alle om å holde seg hjemme igjen, eller stenge tilbud og møteplasser. Det er en situasjon ingen ønsker seg tilbake til. Virkelig! Med den vaksinasjonsprosenten vi nå ser, skal det da også en dramatisk utvikling til før en ny nedstenging kan vurderes som tiltak.

Eldre og andre spesielt utsatte har i høy grad sluttet opp om vaksineringen. Statistikken viser at vi i Innlandet er godt i gang med tredje dose til de eldste. Men fortsatt er nesten en av ti i Gjøvikregionen ikke fullvaksinert. Statistikken sier at 88,1 prosent over 18 år har tatt to vaksinedoser i Østre Toten, som ligger lavest i Gjøvikregionen, mens bare 85,9 prosent i Vestre Slidre er fullvaksinert. Best i klassen er Vestre Toten, med vaksinedekning på 91,2 i «voksenklassen».

Fylkeslegen mener det er lite som tilsier at så mange har medisinske forklaringer på hvorfor betakke seg for vaksine. Altså er det fortsatt uforståelig mange som aktivt velger å stå over.

Av nye koronapasienter på sykehusene sist uke, var 90 fullvaksinert og 47 uvaksinert. Sett i forhold til vaksinasjonsgraden, er det altså vesentlig større risiko for at uvaksinerte blir alvorlig syke av viruset.

Den nye mutasjonen, koronasertifikater og testregime kan sammen med alvorligheten i bekymringene bidra til at etternølere nå ser at pandemien likevel ikke var over. Statistikken viser at flere også lokalt har tatt første dose, og formodentlig venter på sin andre.

Vi må ta i bruk de metoder som finnes for å leve med disse nye virusene, som vi har gjort med andre alvorlige smittsomme sykdommer. All historie og erfaring tilsier at vaksiner i sum virker.