[NETTAVISEN:] Problemene har stått i kø for DNB. En oversikt Nettavisen har laget viser at nettbanken vært helt ute av drift i snitt hver 14. dag de fire siste månedene.

I tillegg har det vært små eller større feil langt oftere i samme periode.

Interesseorganisasjon for norske IKT-bedrifter er ikke fornøyd med situasjonen.

Samfunnskritisk

– I sum kan man si at dette er ikke bra. Dette handler om at vi som brukere ikke har mulighet til å bruke tjenestene når vi har behov for dem. Dette kan få store konsekvenser, og sånn sett kan man si at dette er samfunnskritisk når banksystemene ikke fungerer, sier administrerende direktør Heidi Arnesen Austlid i IKT-Norge til Nettavisen.

Austlid jobber blant annet med IKT-næringens rammebetingelser og digitaliseringspolitikk.

– Slik feil kan ramme enkeltpersoner og bedrifter. I den verden vi nå levere i er vi nødt å sikre at vi har gode reserveløsninger som gjør at når det ene faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en mer stabil oppetid, fortsetter hun.

– Kan gi omdømmeproblemer

DNBs nettbank er Norges største med sine 1,3 millioner brukere. Også mobilbanken er størst med over 700.000 brukere.

Problemene med nettbanken kan også føre til andre problemer for storbanken, skal vi tro Austlid.

– Dette kan gi omdømmeproblemer for DNB og føre til kundeflukt. Vi er vant med – og krever – at tjenestene fungerer til enhver tid, sier Austlid.

– Hva bør nå DNB gjøre?

– Jeg vil anta at de gjennomgår sine egne systemer og sine egne leverandører for å sikre en oppetid. Det er klart at slik det er nå er ikke holdbart på sikt. DNB definerer seg selv som digitalselskap, men da må det fungere for meg som forbruker eller så taper de kjapt. Jeg tror de tar dette på alvor – det bør de, sier hun.

Finanstilsynet kan ikke kommentere enkeltsaker, men følger nøye med.

– Kvaliteten på foretakenes IKT-løsninger følges opp gjennom det løpende tilsynet. IKT-forskriften stiller krav til rapportering av alvorlige eller kritiske hendelser i foretakene. Basert på innrapporterte hendelser, følger Finanstilsynet dette opp direkte med foretakene, skriver tilsynet i en E-post til Nettavisen.