Jeg har akkurat mottar beskjed om at jeg må til banken å legitimere meg. Greit nok det i utgangspunktet, men siden jeg har bank ID i deres bank, forlanger de identifisering med pass. Jeg har ikke noe pass og har heller ikke noe bruk for pass. Norske borgere bosatt i Norge har så vidt jeg vet ingen plikt til å ha pass.

Om jeg ikke legitimerer meg med pass vil de stenge mine kontoer for bruk. Ifølge «hvitvaskingsloven» der kravet om legitimering står er det krav om ved personlig frammøte å vise gyldig legitimasjon, altså for eksempel førerkort, eller for den del pass.

I forskriften til denne loven står det om gyldig legitimasjon at dette er et offentlig eller annet dokument fra pålitelig kilde som inneholder navn, personnummer, bilde og signatur, litt enkelt uttrykt. Altså for eksempel norsk førerkort utstedt av biltilsynet (antakelig fullstendig upålitelig ifølge Nordea). Spørsmålet er da om banken kan sette seg ut over norsk lov og forlange framvising av pass. Hvor har de i tilfelle hjemmel for dette? Ser gjerne en klargjøring av dette.