Bane NOR har brukt millioner for dyrene: – Folk må bli flinkere til å lukke grinda etter seg

Ikke alle er like flinke til å lukke grinder ved planovergangene på Gjøvikbanen, ifølge driftsleder.