Vi valgte ballbingen fordi vi synes at det er viktig at elever får bruke den både på skolen og i fritiden. Det er også viktig at vi har en trygg gym og at alle trives. Vi hadde også lyst til å ha noe nytt, siden alle de andre har leksefri og det har vi snakket om siden 1. klasse.

Vi har mange grunner til hvorfor vi vil sette opp ballbingen. Vi kan ha bedre gym, spille fotball, være der i fritida, spille basketball, stikkball, egentlig det du vil. Mange voksne og barn synes at det er bedre å spille i en ballbinge enn på grusen, fordi det er lettere å falle på en grusbane enn i en ballbinge. Vi har ikke fått satt opp ballbingen ennå, fordi parkeringsplassen skal bli forandret og den skal bli tryggere og bedre. Når parkeringsplassen blir gjort om på, så må folk ha en sted å parkere, og da må de bruke den plassen der ballbingen skal stå. Folk som er eksperter på fysisk aktivitet sier det er lurt å ha en ballbinge for det kan få barn, ungdommer og familier til og bli litt mer aktive, for det er ofte gøyere å spille fotball eller basket der det er flere kurver og fotballmål.

Det er også et nett rundt, sånn at det nesten er umulig å sparke over en ball eller kaste over en ball. For mange er det kortere vei til skolen der ballbingen står enn til Åmot eller Lundemoen. Det er også gøyere og spille i en binge hvor fotballen ikke fyker ut langt utpå jordet. Det er mange som spiller basket ute på plassen og jeg har hørt at de vil ha opp bingen igjen, for da kan ikke småunger komme i veien for spille. Før har det vært sånn at vi har delt på bingen og det er lurt, men det er noen klasser som nesten ikke får den i det hele tatt og det var det mange som syns var urettferdig, så vi har lyst til å få til at alle får ha bingen like mye.

Vi snakket med folk fra 10.-, 7.- og 5. klasse ved Torpa Barne og Ungdomsskole om hva de vil og om de vil ha opp ballbingen:

Mange er jo glade i fotball og da er det mange som mister mange år med aktivitet i ballbingen og kanskje gleden for fotball eller basket, for det er noen som ikke syns det er så gøy å spille fotball på grus eller asfalt. Det kan koste mye penger å sette den opp, så da kan skolen arrangere en dugnad sånn at voksne som vil ha ballbingen opp kan hjelpe vaktmesterne å sette den opp

Dette er det 7. klasse sa og de er en veldig blandet klasse der noen liker fotball og basket veldig godt og andre bryr seg ikke så mye om ballbingen er oppe eller nede. De bryr seg ikke så mye om ballbingen står oppe eller ikke, men det blir lettere å spille fotball. Ballaktiviteter blir lettere i ballbingen. De bryr seg mest om fotball i ballbingen. Det blir mer å gjøre.

Dette er det 5. klasse sa: Hvis ballbingen blir satt opp så mister vi ikke ballen så mye. Det kan bli litt mindre vondt å falle.

Så da har vi kommet fram til at det er mange som har lyst til å ha opp ballbingen igjen og at det kanskje kan hjelpe med fotballglede for mange, og gleden til å være i aktivitet. For mange er det gøyere og drive på kunstgress, og da kan det hende at for i hvert fall de små synes det er litt tryggere.

Vi håper at denne appellen kan ha hjulpet litt og at parkeringsplassen blir begynt på sånn at ballbingen kan komme opp snart.