Balke kirke lyser opp i rosa: – Vi vil være med på markeringen

Kirketjener Hans Sønsterud og Balke kirke velger en belyst markering av Rosa sløyfe-aksjonen i år.