I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Forbudet gjelder også engangsgrill.

– Akkurat her er det ingen fare for skogbrann akkurat nå, men det kan endre seg raskt, avhengig av vær og vind. Det er veldig greit å ha dette forbudet, sier brannsjef Bjørn Sondra Kjelsrud i Vestre Toten til Oppland Arbeiderblad.

Pølser som turmat

Kjelsrud opplyser at selv om det er et generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann.

– For eksempel hvis det ligger snø på bakken, eller at det har regnet i lang tid. Du kan også grille på stranda, men skal du til skogs kan det være et godt tips å ta med seg mat som ikke behøver å varmes, sier brannsjefen

.

Tips til trygg bålbrenning

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann.

Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken, eller at det har regnet i lang tid.

Du kan også grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon og på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen.

Sjekk alltid hvilke regler som gjelder for din kommune før du tenner bål.

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

Kilde: DSB/sikkerhverdag.no

Om man er veldig glad i pølser og synes det er god turmat, kommer derfor brannsjefen med et tips.

Vann på termos

– Ta med deg en termos med varmt vann. Da får du i hvert fall varme pølser, sier Kjelsrud, som forteller at det er mulig å søke om dispensasjon hos sitt lokale brannvesen, men at de i Vestre Toten vanligvis er restriktive til dette.

– Bruker du bålplasser som er helt sikre og trygge, kan du altså tennebål helt lovlig, understreker Bjørn Sondra Kjelsrud