Balansekunst i fritt fall

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Den morsomste måten å holde balansen på, er i fart, skriver Hamar Arbeiderblad (HA). Et dansk ordspråk: «Det første man bliver blind på er øjnene.» Lederskribenten har en rekke faktafeil som kan lukes bort ved en liten faktasjekk. Det med 20 minutters reisetid. Når Mjøssykehuset står ferdig er det den reisetiden mellom Moelv, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Brumunddal har ikke så stort omland. HA skriver: «Jønnes blir i OA sitert på at rapporten «skjemmes av en serie svært tendensiøse framstillinger til fordel for Hamar». Det er en påstand som mangler belegg.» Det at Hamar har Universitet og Gjøvik en høgskole er bare ett eksempel på tendensiøs framstilling.

På Gjøvik utdanner man sykepleiere og har videreutdanning for sykepleiere innen anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie, ergoterapi, radiografi og videreutdanning for ambulansearbeidere med fagbrev, kalt paramedic. I tillegg til utdanning av mange ulike fagfolk har Gjøvik også forskning, gjennom Institutt for helsevitenskap. Institutt for helsevitenskap i Gjøvik består av cirka 120 ansatte, faglig fordelt på fire enheter; Fagenhet for sykepleie, Fagenhet for helse, teknologi og samfunn, Senter for omsorgsforskning, og Senter for simulering og pasientsikkerhet.

I Cowis framlegg for styret i Sykehuset Innlandet kom det fram at «informanter» peker på for lite samarbeid mellom næringsliv, arbeidsplassene og utdanningsinstitusjonene i Gjøvik. Fordelen med anonyme kilder er at ingen kan sjekke om det er løgn eller fakta. Men det er jo suspekt.

Journalister bruker også anonyme kilder noen ganger, men det skal være unntaket. Anonyme kilder skal kun anvendes om informasjonen som gis er av stor samfunnsmessig betydning og det ikke er mulig å få denne fram uten å garantere anonymitet. Dessuten skal man vurdere om kilden kan ha et motiv for å villede eller ønsker å skade noen som vil bli berørt av publiseringen.

I en rapport som dette vil jeg si at anonyme kilder er høyst kritikkverdig og gjør rapporten ubrukelig på det området den er brukt, nemlig utdanning av fagfolk på Gjøvik.

Cowi og Vista Analyse tar heller ikke hensyn til bedrifter/miljøer langs aksen Raufoss – Gjøvik. Bare i industriparken på Raufoss finner en rundt 50 bedrifter med cirka 2600 ansatte som omsetter for 12 milliarder og med en eksportandel på 95 prosent. Nylig bekjentgjorde bedriftene Panasonic, Hydro og Equinor at de sammen har planer om å etablere en batterifabrikk for biler med opptil 2000 ansatte.

Så HAs balansekunst er i fritt fall.

Ottar Korsnes

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken