Mjøsa:

  • Evjua Strandpark: 20 oC
  • Sveastranda Camping: 21 oC
  • Hekshusstranda Camping: 22 oC


Gjøvik:

  • Fastland: 23 oC
  • Osbakken (Skumsjøen): 21 oC


Randsfjorden:

  • Lyngstrand Camping: 23 oC


Sillongen:

  • Toten Hotell Sillongen: 22 oC


Tyrifjorden:

  • Utvika Camping: 20 oC

Kilde: Gjøvikregionen reiseliv