Avvik og anmerkning til Madshus AS

Skifabrikken Madshus AS fikk ett avvik og fire anmerkninger da brannvesenet hadde tilsyn.