Regjeringen har omtalt fastprisavtaler som «plan A, B og C» når det gjelder å håndtere strømpriskrisen i Bedrifts-Norge.

Men så langt har interessen vært heller laber.

Ifølge en rundspørring som Europower har foretatt denne uka, har 47 bedrifter inngått en fastprisavtale med Statkraft, mens 80 har inngått avtale med Lyse. Altså til sammen 130 bedrifter.

Ekstremt viktig

– Dette er den aller viktigste saken for våre medlemmer. Det er både nummer en, to og tre på lista over de viktigste sakene, sier regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet til OA.

Det er ikke kjent om det er noen bedrifter i Vestoppland som har gått inn på avtalene.

– Om det er noen, så er det veldig få, sier Kristiansen.

Han har ikke hatt noen spørrerunde nå om folk har tegnet fastprisavtale, men ut fra en undersøkelse NHO hadde før jul var det veldig liten interesse for å gå inn på fastprisavtalen som ble tilbudt fra Staten.

– Vi ser blant våre medlemmer at en prissikring kan være interessant om en sikrer en pris på mellom 50 øre og 70 øre over en treårsperiode. Det var kun et lite antall som vil sikre strømavtale til en høyere pris enn dette, sier Kristiansen.

Hans medlemsbedrifter er opptatt av forutsigbarhet i form av fastpris på strøm, men også at de er konkurransedyktige i forhold til bedrifter i andre land.

– Ja, og også i forhold til andre områder i Norge, sier Kristiansen.

I Nord-Norge har for eksempel strømprisene vært på et helt annet nivå enn på Østlandet det siste året.

Må ha bedre avtaler

Norge har i dag 208.800 bedrifter med én eller flere ansatte, ifølge tall fra SSB. Det betyr at så langt har bare 0,6 promille av bedriftene inngått en fastprisavtale på strøm

Konfrontert med tallene har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) én konklusjon:

– Avtalene må bli bedre, sier han til NTB.

Klar forventning

Rundt 90 prosent av kraftselskapene i Norge er offentlig eid av kommuner, fylkeskommuner og staten.

På spørsmål fra NTB om hvordan han synes kraftselskapene har fulgt opp regjeringens oppfordring om å tilby gode nok fastprisavtaler, svarer Støre:

– De kan gjøre det bedre. Og flere kan melde seg på. Det finnes en lang rekke kraftselskaper som ikke har kommet med tilbud.

– En klar oppfordring, altså?

– Ja. En oppfordring og en forventning.

– Hva skjer dersom de ikke følger opp?

– Det får vi komme tilbake til.

Fire kraftprodusenter tilbyr i dag fastprisavtaler – Statkraft (gjennom strømselskapene Fjordkraft og Fortum), Lyse, Hafslund og Å Energi. Av disse er det kun Statkraft og Lyse som har inngått avtaler, viser oversikten fra Europower.

Ikke fritt fram

Mange bedrifter har reagert på at avtalene innebærer at de må kjøpe like mye strøm dag som natt og vinter som sommer.

Fra kraftselskapenes side påpekes det at de har et stort rammeverk å forholde seg til, og at det ikke er fritt fram.

Ifølge interesseorganisasjonen Fornybar Norge har regjeringen blant annet stilt som krav at avtalene må selges i faste volumer for å unngå skattemessige tilpasninger og uthuling av grunnrenteskatten.

Statkrafts pressetalsperson Lars Magnus Günther sier til NTB at de i første omgang har prioritert å komme i gang så raskt som mulig.

– På sikt vil vi også se på mulighetene for å tilby mer skreddersydde avtaler som treffer bedriftenes forbruksprofiler bedre.

– Mange bedrifter mener prisene er for høye?

– Statkraft priser kraften på markedsbaserte vilkår, slik alle selskapene er pålagt gjennom markedsreguleringen, konkurranseloven og reglene for statsstøtte, sier Günther.

Dyrere enn antatt

Kristiansen peker også på at det er utfordrende for flere bedrifter at de må kjøpe samme mengde strøm jevnt over hele døgnet og hele året.

– Det er svært få bedrifter som har et slikt jevnt forbruk, sier han.

Han forteller at strømmen bedriften ikke bruker må de selge tilbake til strømselskapet til en billigere pris. Det gjør at en fastpris på for eksempel en krone per kilowatt i praksis blir vesentlig høyere.

– Den reelle prisen blir langt over den fastprisen en får, sier Kristiansen.

Strømprisene er ikke den eneste utfordringer for næringslivet om dagen. En ser også den største prisstigningen en har hatt på 40 år. Det går ut over forbrukernes kjøpekraft og halvpartene av bedriftene i Innlandet har svart i en undersøkelse at de ser dårligere markedsutsikter i tiden framover.

Advarer

Støre mener samtidig det er lovende at prisene har falt med rundt 30 prosent på én måned.

– Avtalene kan bli bedre ved at markedet får tid til å virke, at bedriftene får meldt inn de behovene de har, og at kraftselskapene svarer ut det. Derfor må vi ikke stoppe opp nå, sier statsministeren, som advarer mot å erstatte fastprissystemet med en annen støtteordning nå.

– Å stoppe opp og si at nå tar vi en pause for å innføre en midlertidig ordning fra Stortinget, vil føre til at vi taper tid, sier han.

Kristiansen mener det er tre tiltak som skal til for å få rettet opp i utfordringen rundt høye strømpriser.

– På lang sikt må det bygges ut mer fornybar energi fra vannkraft, vind, sol og andre energiformer, sier han.

Han mener også strømnettet bør forbedres slik at det får høyere kapasitet og han mener vi trenger en storstilt nasjonal enøk-kampanje.