Gå til sidens hovedinnhold

Avtalen fra 1973 fungerer ikke i 2021, Wiklund

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Einar Wiklund, Gjøvik-Toten Nei til EU, skriver i sitt innlegg i OA at Norge lett kan trekke seg ut av EØS fordi vi har en handelsavtale fra 1973 å falle tilbake på som gir tollfri handel med industrivarer. Wiklund hevder denne handelsavtalen er mye bedre for oss – fordi vi da blir herrer i eget hus. Han peker også på at det er mange andre land som har handelsavtaler med EU.

Verden har endret seg betraktelig siden 1973. Dagens handelsmønster fungerer på en helt annen måte fordi høyteknologiske produkter er satt sammen av komponenter fra flere land. Dette kjenner vi godt fra industrien på Raufoss. Norske landbruksmaskiner er også et godt eksempel. De består av en rekke underleverandører [k1] fra forskjellige EU-land som blir satt sammen i Norge og solgt tilbake til kunder i EU. Hver del er godkjent og sertifisert av myndigheter med gjensidige godkjenningsmekanismer i henhold til felles regelverk. Dermed fjernes enhver form for tid- og ressurskrevende grensekontroll for å sikre ikke bare riktig standard, men også respekt for gjeldende regler for helse, sikkerhet og miljø.

Vi vet at marginene i det private internasjonale konkurranseutsatte næringslivet er små, og vi vet at industrien i vår region ikke har noen naturgitte fortrinn. De gjør det så bra på grunn av sin kompetanse, evne til innovasjon og vilje til å satse.

Eksportører fra land som Canada, Korea og Japan må innhente bevis på at alle EUs kraver oppfylt før deres produkter kan settes på markedet. For små og mellomstore konkurranseutsatte norske bedrifter er forskjellen mellom å være fullt integrert i EUs indre marked og en handelsavtale som natt og dag.

Det er dessuten en litt rar øvelse å sammenligne Norges forhold til EU med for eksempel Chiles forhold til EU. Europa er vårt kulturelle, politiske og økonomiske nærområde. Det er positivt at Norge – gjennom EØS – er harmonisert med et marked dit størstedelen av vår eksport går.

Og så må jeg bare spørre, hvordan skal Wiklund forklare bøndene at de er ofret på frihandelens alter? En frihandelsavtale (slik som britene nå har etablert) vil ikke gjøre det mulig for Norge å ha vern av enkelte næringer gjennom toll og kvoteregulering, slik vi i dag har av landbruket. Er det et slikt regime Nei til EU ønsker seg?

Så nevner Wiklund kostnadene, at EØS-avtalen i 2019 kostet oss 8,5 milliarder kroner. Han glemmer å nevne at vi henter hjem store summer til forskning og utvikling. Han glemmer også alle fordelen vi som innbyggere får med avtalen. Gjennom EØS-avtalen får norske studenter, universiteter og bedrifter tilgang til store programmer som Horisont, Erasmus og programmer innenfor Helse- og kulturliv, for å nevne noe. Nordmenn har rettigheter til å bo og jobbe i EU-land, og norske forbrukere sikres rettigheter vi ikke ellers ville hatt i utlandet.

EØS-avtalen sikret oss smittevernsutstyr under begynnelsen av pandemien, og er vår inngang til vaksinene mot covid-19 i dag. Lærdommen den siste tiden, med både brexit og koronaen, er stikk motsatt av argumentene til Nei til EU.

Kommentarer til denne saken