Det hjelper lite med god journalistikk når ikke avisa når fram til leserne. Regjeringens kutt i postombæring vil ramme leveringen av 173.000 aviser i landet. Fra og med 2020 vil din postadresse kunne bli avgjørende for om du kan få lokalavisa til morgenkaffen. Å ta til takke med å lese gårsdagens avis kan dessverre bli virkelighet for mange, når regjeringen reduserer postens distribusjon fra fem til 2,5 dager.

Kuttet i leveringen vil ramme om lag 15 prosent av landets aviser, og gjør at folk ikke vil få avisa levert 6 dager i uken lenger. Hvis demokratiet skal fungere, er vi alle avhengige av informasjon. Dette gjelder også for de av oss som bor utenfor de store byene. Derfor gikk Arbeiderpartiet imot forslaget om å redusere avisenes distribusjon.

Det er ikke slik at alle bare kan lese avisa på nett. Stabil og god internettilgang er avgjørende, men dette er ikke på plass flere steder i landet. Derfor har vi foreslått 500 millioner kroner mer enn regjeringen for å sikre nødvendig bredbåndsutbygging i hele landet.

At folk i bynære strøk vil få avisa si daglig, med avisbud, mens folk i distriktene kun vil få den noen dager i uka, øker forskjellene mellom by og land. Det er dårlig distriktspolitikk å kutte i postens levering. Ingen skal ta til takke med gårsdagens avis. Redaktør i Klassekampen, Mari Skurdal, uttalte klokt at «journalistikken har først verdi når den kommer fram til leserne. Avisa må fram.

Anette Trettebergstuen,

kulturpolitisk talsperson, Arbeiderpartiet