Avis-budene har måttet snu flere steder på grunn av glatte veier

Innlandet Distribusjon har den siste uka hatt store problemer med føret. Både sørpe og glatte veier har ført til manglende avisutleveringer.