Gå til sidens hovedinnhold

Avhengighet og rus er mye mer enn alkohol og narkotika

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ruspolitikk er et viktig politikkområde – både for de enkeltmennesker som rammes, deres nære omgivelser og for storsamfunnet. Det handler om mer enn behandling og hjelp til mennesker som er blitt avhengig av rusmidler, det være seg alkohol eller narkotika. Bak den materielle og synlige avhengigheten skjuler det seg ofte en indre uro eller en mer dyptgripende avhengighet – av mat, kroppsfokus, spill, sex eller annet som har tatt kontroll. Skam, ensomhet og sosial angst knyttet til dette dulmes med rusmidler. Psykisk helse henger tett sammen med rusmisbruk. Derfor må vi også politisk ha fokus på forebyggende arbeid innen psykisk helse – det er god ruspolitikk.

Som to kvinner vokst opp i hver vår generasjon registrerer vi at mange av de utfordringer man på 80-90-tallet som ung kvinne opplevde har forsterket seg kraftig. Kroppsfokus og ønsket om å se helt annerledes ut enn man gjør, er alarmerende og for noen sykelig. Vi underspiser, overspiser, kaster opp, overtrener, spiser piller, opererer og injiserer oss som aldri før. Og for mange blir man uansett aldri fornøyd med seg selv og sitt eget speilbilde.

Så mye krefter og fokus på seg selv og sitt ytre brukes av mange jenter og kvinner – gutter og menn - på å leve opp til et uoppnåelig og usunt ideal skapt av medie- og moteverdenen - til hvilken nytte? Så mye energibruk som fører til en selvforsterkende indre uro, skam og ensomhet – og noen ganger rusmisbruk. Det snakkes for lite om det som fyller store deler av livet til mange av oss – som har tatt kontroll og som på mange måter er å anse som «den skjulte rusen». Sannsynligvis fordi problemfylt forhold til blant annet kropp, mat, spill, sex og annet som måtte styre livene våre i alt for stor grad er knyttet til skam og nederlagsfølelse. Vi må jo alle ha full kontroll på livet for å være dugelige? At man til stadighet sier at antall som sliter med de nevnte lidelsene er vanskelig å anslå og at det er store mørketall, sier det meste.

Som Høyre-politikere er vi svært glade for at regjeringen har jobbet suksessivt med en rusreform som i mye større grad vil handtere og motvirke rusmisbruk innen helse, støtte og behandling fremfor å knytte dette til kriminalitet og straff. Ingen ønsker eller går aktivt inn for å bli rusmisbruker men er man først kommet inni det helvete som rusmisbruk er for mange, så kommer nesten ingen ut av dette alene og uten profesjonell hjelp. At det etter hvert er en alminnelig erkjennelse av dette er et viktig steg for å motvirke samfunnsproblemet.

Vi opplever at arbeidet og fokuset på rusreformen i seg selv har endret holdningene til både alkohol- og rusmisbruk. Det oppleves mindre skambefengt. At mange kjendiser står åpent frem i media og forteller sine historier bidrar åpenbart til dette. Så ønsker vi en enda større åpenhet om alle de bakenforliggende årsakene til rusen. Vi tror at med politisk fokus på anoreksi, bulimi og andre spiseforstyrrelser, på kroppsfokus generelt, på avhengighet av spill, på sex og andre avhengigheter – at vi bruker begrepene også i politikken - så vil dette i seg selv bidra til mindre skam og dermed mindre ensomhet blant de mange som sliter med en hverdag hvor balansen og evnen til å ta vare på seg selv og sine omgivelser er forsvunnet.

Kommentarer til denne saken