Det er to av verdens fem største eksportører av matkorn som nå kriger mot hverandre. Den ukrainske presidenten har innført eksportforbud på en del råvarer, og er selvsagt dypt bekymret for hvordan det skal gå med årets avling i landet. Dertil har Kina opplevd uvanlig vær som har forsinket avlingen der. Markedet går bananas.

Krigsuroen drev prisene oppover lenge før invasjonen startet. Økende matpriser har bidratt til uro og opptøyere i flere arabiske land det siste tiåret. Nå fryktes økende uro, i tillegg til at enda flere rammes av sult og underernæring i importavhengige land i Asia- og Stillehavsregionen, Midtøsten og Afrika

I en slik situasjon er det nødvendig og solidarisk at land som Norge øker sitt nivå av selvforsyning. Men her hjemme har prisene på en rekke nødvendigheter for produksjonen økt dramatisk. Kunstgjødselprisene er på et slikt nivå at mange kornbønder tenker det ikke vil bli lønnsomt å gjødsle for matkvalitet i år, men heller produsere korn som duger til dyrefor. Situasjonen i Europa har ført til at landbruksministeren allerede har vært ute og lovet at tilbudet som legges fram til årets jordbruksoppgjør vil ta opp i seg økning i målpris for matkorn og økte tilskudd.

Men våronna nærmer seg med stormskritt, og årsmøtet i Innlandet bondelag fortalte om matprodusenter som fortsatt er i tenkeboksen. Det er dramatiske signaler når medlemmer forteller om kolleger som ber om takst på utstyr, fordi de regner på om det er nå de skal gi opp gårdsproduksjonen. Bøndene generelt har lenge sakket akterut økonomisk, og mange har lite økonomisk å stå imot med når kostnadene øker som nå.

Derfor blir det et avgjørende jordbruksoppgjør i år. Ikke bare må bøndenes kostnadsstigning kompenseres, men Ap/Sp-regjeringen møter også tydelige forventninger om å innfri på løftene om en konkret opptrappingsplan som skal løfte inntektene opp på nivå med andre grupper. Det vil bli dyrt, og sikkert likevel ikke innfri på forventningene. Men det må være tilstrekkelig til å gi ny optimisme og sikre rekrutteringen i ei tid da det er så veldig tydelig hva selvforsyning betyr.