Avgifter ved miljøstasjonene kan bli vurdert på nytt

Folk raste da Horisont Miljøpark innførte gebyr på levering av trevirke. Nå viser selskapskontrollen at gebyret muligens ikke skulle vært innført før kommunestyrene hadde fått uttale seg.