Avdekket to lovbrudd ved skolehelsetjenesten i Østre Toten: – Risiko for at elevene ikke får det tilbudet de har rett til

Skolehelsetjenesten i Østre Toten kommune får kritikk for manglende involvering av lege på 1.-7. trinn. Det går fram av en tilsynsrapport som Fylkesmannen Innlandet har gjennomført.