Av og til er det tillitvekkende å se at sakene faktisk betyr noe også for dem som har makt til å gjøre noe med dem

Av