Gå til sidens hovedinnhold

AUF sine problemstillinger til fremtidens skole løses allerede med Høyre-politikk, selv om de ikke ønsker å se dette selv

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er deilig å se at AUF tilsynelatende også bryr seg om kvalitet i skolen. Jeg deler også bekymringene til AUF når det kommer til ufaglærte i den norske skolen. Problemet er at de bommer helt på virkelighetsbeskrivelsen. Høyre har siden vi tok over regjeringslokalene hatt en historisk satsing på videre- og etterutdanning av lærer, nettopp for å få flere kvalifiserte inn i skolen. Hvis vi sammenligner med skoleåret 2013-2014 er det 3419 flere lærerårsverk i skolen knyttet til ordinær undervisning. Dette er i tillegg til at 34.000 lærere har fått tilbud om videreutdanning. Jeg påstå at dette oppfyller AUFs krav om flere faglærte i skolen.

Selv om arven etter denne regjeringen i skolepolitikken er noe å være stolt av, kontra arven etter den rød-grønne regjeringen, så er vi altså ikke ferdige. Vi skal fortsette satsingen på videre- og etterutdanning av lærere, fordi det øker kvaliteten i skolen og det gjør at lærere får oppdatert kunnskapene sine. Likevel har vi en utfordring i at vi ikke utdanner nok lærere. Da synes jeg at svaret til AUF med å senke kravet til lærere er en merkelig løsning på problemet. Det er gjennom å øke statusen til lærere at flere ønsker å bli lærere. Ser vi på tall fra 2018, da det var karakterkrav til lærerutdanningen, møtte det flere studenter til skolerettet lærerutdanning enn i noe tidligere år vi har statistikk fra. Jeg drister meg også til her å påstå at dette oppfyller kravet til AUF om at vi må utdanne flere lærere.

Det er også viktig å huske at grunnen til at karakterkravene ble satt er fordi det er ikke alle skoler som har flere lærere i alle fag og man er derfor avhengig av at noen skal kunne steppe inn i en undervisningsøkt dersom denne læreren blir borte. Detter gjelder aller mest på de yngre skoletrinnene. Derfor er det viktig at lærere har gode kunnskaper i matte, norsk og engelsk, selv om de skal være naturfagslærer, fordi at de vil kunne måtte steppe inn for kolleger. Likevel gjelder ikke dette alle skoler. Derfor er Unge Høyre for at undervisningsinstitusjonene selv skal få mulighet til å bestemme opptakskravene til studiene de tilbyr. På denne måten så gir man mer frihet til institusjonene og opptaket vil i større grad basere seg på relevante karakterer.

Skal vi ha verdens beste skole må vi ha dyktige lærere som kan fagene sine. Vi må ha de som vil det mest og vi må sørge for at barna som møter opp blir sett, får tilpasset undervisningen på sitt nivå og at de som trenger hjelp av helsesykepleier får det når de trenger det . Jeg håper vi får se et mer offensivt AUF som kommer med forslag til politikk, fremfor å bare skyte ned alle forslag som kommer.

Kommentarer til denne saken