Åtte lokale søkere vil ivareta barn og unges rettssikkerhet – se hele søkerlista

Fylkesmannen i Innlandet har ledig to hele, faste stillinger som jurist/seniorrådgiver i enhet for barnehage og opplæring. Av 23 søkere er det 8 med bostedsadresse i Gjøvikregionen.