Åtte lokale søkere vil bli kulturprodusent – her er søkerlista

83 søkere har meldt sin interesse for stilling som produsent av fylkesfestivaler for ungdom. 8 av dem er hjemmehørende i Vestoppland.