(Hadeland)

GRAN: Det er på strekningen mellom Trintom skole og krysset ved Undelisgutua ved Framstad det asfalteres.

På grunn av dette blir trafikken dirigert manuelt forbi stedet, da kun ett kjørefelt kan benyttes om gangen.

Nordre Ålsvegen er en fylkesveg, noe som betyr at det er Oppland fylkeskommune som har ansvar for vedlikehold av vegen.

Ifølge Kari Svingheim i Statens vegvesen, er det entreprenør PEAB anlegg som utfører asfalteringsarbeidet på strekningen. Dette er en del av en større kontrakt for Gjøvik, Toten og Hadeland.

– Til sammen vil det bli lagt 650 tonn med asfalt på strekningen mellom Trintom og Framstad, skriver Svingheim i en e-post til Hadeland tirsdag.